Slnovrat – z temnoty sa rodí jas a svetlo, využime to!

Tento príspevok píšem, na hodinkách je 7:11 a vonku je tma ako v rohu:) Tento fakt mi pripomína, že dnešný deň prináša veľmi zaujímavú zmenu. Slnovrat bol vždy významným sviatkom a všetky kultúry ho využívali pre rituály, oslavy, alebo vnútornú kultiváciu.

V taoistickej praxi sa napríklad robili zvláštne cvičenia spojené s týmto dňom.  Nikdy v roku sa už takýto deň nezopakuje, pretože Yin – temnota, je v maxime a Yang – svetlo je najďalej. Yin – okrem temnoty reprezentuje aj pokoj, stíšenie a zahĺbenie sa. Ak človek počúva prírodu, toto je teraz jeho prirodzený stav. Tento fakt mi podsúva myšlienku na posledný predvianočný piatok, kde sa mnoho ľudí ide šialiť a obchody tŕžiť:)

Ak dnes idete vykonávať náročnú mentálnu, alebo fyzickú aktivitu, napríklad šport, večer sa upokojte, v ideálnom prípade pomeditujte, nechajte veci stať sa, nekomentujte život a len sa mu odovzdajte!

Tento deň nám prináša maximálnu temnotu. Ešte dôležitejší je však fakt, že z maxima sa vždy rodí opak. Preto majte na mysli, že najväčšia tma je vždy pred úsvitom a z veľkej temnoty sa rodí svetlo. A práve dnešok, môžeme paradoxne vnímať ako oslavu svetla, ktoré začína od tohto bodu rásť.

Tento princíp sa dá využiť aj v bežnom živote a to tak, že vôbec nezáleží ako zle sa človek má, pretože vždy môžete čakať  skoré otočenie. Ak v extrémnom utrpení pocítite radosť z toho, že sa vynára opak a čoskoro ho zažijete, už nebudete trpieť. Z temnoty sa rodí svetlo.

 Tento fakt sprevádzal vnútornú prax mnohých národov a možno sa niekedy divili, prečo sa ľudia dobrovoľne týrajú, zatvárajú do truhiel, zakopávajú nehybne pod zem, alebo prestávajú jesť a piť. Ak je človek pripravený, nič a nikto ho ku svetlu a životu viac neposunie, ako tma a smrť.

Príroda je veľmi múdra a aby sme využili jej dary – je možno treba veľmi neposudzovať a trochu sa odovzdať.

Prajem príjemný deň a pokojný predvianočný čas:)

Filip

Komentáre