Kto skutočne som? Posledná otázka, ktorú si ego pred jeho smrťou položí.

Prime spytovanie sa na svoju pravú podstatu, je jedným z hlavných učení ne-dualistických smerov. Preslávil ho hlavne Sri Ramana Maharshi, vďaka ktorému tieto silné učenia pozná celý svet. Určite odporúčam knihy a prednášky. Ak chce niekto priamu cestu k úplnému a trvalému oslobodeniu, toto je ona.

Kratučký príbeh, ktorý veľmi pekne rozbije naše ilúzie a poukáže na priamy a silný vnem skutočnosti za hranicami mysle.

Základ techník spočíva v kladení si otázky: „Kto som?“ Pri tejto otázke sa odpoveď nehľadá v mysli. Jednoducho sa vynorí. Otázka sa stáva odpoveďou a človek zažíva okienko ticha, vedomej a jednoduchej pozornosti. Ak toto „uvedomenie si uvedomenia“ narastá, konceptuálny svet vnemov, mysle a emócií sa rozpadá.

 Prvá fáza spočíva v uvedomení, že nemôžete byť ničím, čo sa prejavilo. Ak vnímate myšlienky, tak ako nimi môžete byť? Niekto ich predsa vníma. Tak isto nemôžete byť emóciami, telom, zmyslami, pocitmi, konceptami, spomienkami ani predstavami. Kto potom ste?

Druhá fáza je poznať nie to, kým nie ste, ale poznať kvality toho, čím ste. Tu začína skutočná sranda. V tomto momente môžete náboženstvá, vieru, spiritualitu, všetky knihy, učenia, mudrcov a radcov pokrčiť a zahodiť. Sú to len prázdne slová, prázdne ukazovatele a obrázky. Nikdy nie však skutočnejšie, ako vy sami. Vy ste uvedomenie, ktoré je bez hraníc, času, priestoru, obmedzenia, duality, pravidiel, života a smrti. Ak to rozpoznáte aspoň raz v živote, už vám nemôže natárať nikto nič:)

Komentáre