Prijať neprijateľné znamená, že prijmete aj fakt, že to neviete prijať:)

Ak by ste mali niekedy problém s prijatím situácie takej aká je (čo je jediná cesta ku kľudu a naplneniu), stačí si uvedomiť, že situácia je už vaším vedomím dávno prijatá. Jednoducho preto, že inak by ste si jej neboli vedomý 🙂 Vaše vedomie nemá hranice a ani tvar a práve preto dáva možnosť zrodeniu sa všetkým formám. Jediný problém je myšlienka a pocit Ja, ktoré sa stavajú na odpor. V skutočnosti sa predstava Ja, stáva reálnou, keď vznikne odpor k tomu čo je ( odpor = nešťastie). Ale aj na toto je riešenie. Stačí si uvedomiť, že aj neprijatie, odpor a boj, ste už dávno ako vedomie plne akceptovali. V podstate nie je inej možnosti, len byť v perfektom stave. Ak zažívate iné, je to už dávno akceptovaný klam:)

Komentáre