Niekedy sa stačí ozaj len zastaviť, uvoľniť a dýchať. Ak to vydržíte pol hodinku, ďalších niekoľko hodín bude naočkovaných týmto pokojom. Je to tak, ako povedal Lao C :
Mútnu vodu
Ak necháme v pokoji a tichu
Stane sa čírou

Komentáre